Bookmark and Share

Body Shop lớn vùng OC, cần tuyển thợ frame giỏi, thợ tháo ráp và nhân viên giỏi - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  14:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Body Shop lớn vùng OC, cần tuyển thợ frame giỏi, thợ tháo ráp và nhân viên giỏi tiếng Anh. Làm việc cho văn phòng. L/L Hải: 714-394-8156

Bài số A236715