Bookmark and Share

Công ty điện lạnh về commercial cần thợ kinh nghiệm từ 2-3 năm service tech, duct w - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 23 tháng 10, 2018  14:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Công ty điện lạnh về commercial cần thợ kinh nghiệm từ 2-3 năm service tech, duct work, sheet metal. Ngòai ra cần team work 2 people làm duct work, về plumping, VAV control, biết layout, lương khoán theo job. Công ty cũng cần helper làm duct work, sẽ training. Làm từ 7:00AM - 4:00PM or 10AM - 7PM. L/L: Timmy 714-448-4777

Bài số A237312