Bookmark and Share

Tiệm sửa Phone cần tuyển Thợ Nam 18-25 tuổi, hiền, thật thà, siêng năng, không k - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 25 tháng 10, 2018  20:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm sửa Phone cần tuyển Thợ Nam 18-25 tuổi, hiền, thật thà, siêng năng, không kinh nghiệm sẽ training. L/L: 714-837-2667

Bài số A237378