Bookmark and Share

Cần người uy tín ép áo sơ mi. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 từ 6g sáng đến 2g trư - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:12
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần người uy tín ép áo sơ mi. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 từ 6g sáng đến 2g trưa. Thứ 7 từ 6g sáng đến 12g trưa. Liên lạc anh Bảy 714-603-3469. Không cần kinh nghiệm.

Bài số A238531