Bookmark and Share

Hãng tiện EAGLE IQ AROSPACE cần thợ có kinh nghiệm CNC MILL - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Hãng tiện EAGLE IQ AROSPACE cần thợ có kinh nghiệm CNC MILL machine 2 position Setup & Operator day shift & night shift. Please apply at: 7471 Anaconda Ave Garden Grove CA, 92841 Call 714-894-6351.

Bài số A238541