Bookmark and Share

Cần 1 thợ lắp ráp máy CNC, khoan lỗ, taro. Có kinh nghiệm 5 năm trở lên. Hãng ở - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:22
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần 1 thợ lắp ráp máy CNC, khoan lỗ, taro. Có kinh nghiệm 5 năm trở lên. Hãng ở Fountain Valley. Gửi resume vào info@amtekllc.com »

Bài số A238543