Bookmark and Share

Machine Shop Garden Grove Cần Tuyển: QC Inspector, có kinh nghiệm aerospace parts - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:22
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Machine Shop Garden Grove Cần Tuyển: QC Inspector, có kinh nghiệm aerospace parts; cần người làm deburr aerospace parts. Điền đơn: 12601 Monarch St, Garden Grove 92841. Send resume: tien@tjaerospace.com; ben@tjaerospace.com. Direct: 714-943-0574

Bài số A238544