Bookmark and Share

Machine Shop cần CNC Machinists Program, Set up * Mill, Lathe*. 1st & 2nd Shift. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Machine Shop cần CNC Machinists Program, Set up * Mill, Lathe*. 1st & 2nd Shift. Contact: Mr. Hiền 714-858-2456, Add: 10862 Capital Ave, Suite 4H, Garden Grove, CA 92843

Bài số A238547