Bookmark and Share

Hãng Tiện Máy Bay Aerospace vùng Brea cần thợ Lắp Ráp Assembly. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Hãng Tiện Máy Bay Aerospace vùng Brea cần thợ Lắp Ráp Assembly. Cần kinh nghiệm, khả năng đọc bản-vẽ, hiểu tiếng Anh. L/L:-Thúy HR@aerospaceengineeringcorp.com. 714-729-1963

Bài số A239288