Bookmark and Share

Cần người giúp việc nhà. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 30 tháng 8, 2018  14:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần người giúp việc nhà. Lương $1400/tháng. Bao ăn ở,gia đình đạo đức, dễ tính, xem như nương tựa nhau mà sống.LL: Quỳnh Phan 864-384-4601 liên lạc: (864) 384-4601

Điện Thoại / Phone: Xem Chi Tiết Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Westminster, CA

Bài số A235201