Bookmark and Share

JMD Cargo cần tìm nam làm cargo - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 31 tháng 8, 2018  15:41
Hồi âm đến: (không hiển thị)

JMD Cargo cần tìm nam làm cargo, sẽ training, làm thứ 4,6,7. Sinh viên okay. Lương thoả thuận. 9778 Katella Ave, Ste 112, Anaheim, CA 92804. Phone: 323-487-9999 L/L: (323) 487-9999

Bài số A235260