Bookmark and Share

Vùng Orange County, California cần tài xế Taxi, tài xế giao đồ ăn - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 02 tháng 9, 2018  09:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Vùng Orange County, California cần tài xế Taxi, tài xế giao đồ ăn, giờ giấc tự do, lương thưởng đủ xài, gọi Huân 657 262 8150, hướng dẫn chi tiết. Chỉ cần bằng lái CA thông thường (class C) , xe 2002 trở lên, biết coi bảng đồ(google map), không biết cũng không sao, không cần Tiếng Anh nhiều. Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ hướng dẫn. Nếu

Điện Thoại / Phone: 6572628150 Web Site: https://huansix0.wixsite.com/website/viec-lam-lai-xe-lyft »

Địa Chỉ / Address:

Orange County, CA

Bài số A235325