Bookmark and Share

Công ty ở Fountain Valley cần tuyển nam làm việc warehouse - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 14 tháng 9, 2018  16:43
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Công ty ở Fountain Valley cần tuyển nam làm việc warehouse, có bằng lái xe trên 3 năm, biết chạy forklift càng tốt. L/L: 657-345-9502.

Bài số A235920