Bookmark and Share

Vietlink Global cần nhân viên kiểm hàng và đóng kiện. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 19 tháng 9, 2018  17:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Vietlink Global cần nhân viên kiểm hàng và đóng kiện. Full-time, Part-time. Nam sức khỏe tốt, biết computer, English. Gửi resume qua email: jobs@vietlinkglobal.com. Phone: 657-200-3060

Bài số A236206