Bookmark and Share

DJ TRANSGROUP INC. Cần Tài Xế Drivers wanted - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 19 tháng 9, 2018  17:46
Hồi âm đến: (không hiển thị)

DJ TRANSGROUP INC. Cần Tài Xế Drivers wanted, solo or team (dry van) 2 years experience. Start 45c/mile, 47c after 3 months. Hiep: 626-250-5659 (Vietnamese) Denis: 626-757-2949 (English)

Bài số A236214