Bookmark and Share

Ưu tiên cho phụ nữ từ tuổi 40-55 tuổi không cần kinh nghiệm VN mới qua OK - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 25 tháng 9, 2018  15:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Ưu tiên cho phụ nữ từ tuổi 40-55 tuổi không cần kinh nghiệm VN mới qua OK, điều kiện không vướng bận gđ. Việc nhẹ dễ làm part-time or full-time OK, đôi khi hơi dài giờ $100 up to $250 /ngày and up tùy theo khả năng. Gọi: Phạm 714-398-3808

Bài số A236451