Bookmark and Share

CẦN GẤP 2 thợ mechanic sửa xe cho shop mới sang ở thành phố Bell Gardens, gần Bicyc - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 25 tháng 10, 2018  20:51
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN GẤP 2 thợ mechanic sửa xe cho shop mới sang ở thành phố Bell Gardens, gần Bicycle Casino. Lương sẽ trả tùy theo kinh nghiệm. Xin L/L: Anthony 714-454-9372

Bài số A237366