Bookmark and Share

Cần thợ hàn cửa sắt. Ưu tiên thợ VN mới qua. Biết lên khung cửa. 1 người th - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 25 tháng 10, 2018  20:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần thợ hàn cửa sắt. Ưu tiên thợ VN mới qua. Biết lên khung cửa. 1 người thợ chính và 1 thợ phụ. L/L: 714-251-1723

Bài số A237367