Bookmark and Share

Cần 3 Driver local xe 18 bánh class A, đi Arizona pay $600, đi North CA $650. Local pick & - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 25 tháng 10, 2018  21:02
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần 3 Driver local xe 18 bánh class A, đi Arizona pay $600, đi North CA $650. Local pick & drop $27/hr. Cần available on Sat/Sun for work. Long haul 45¢/mile và nhiều Bonus, Holiday pay. Chris.: 714-653-8270

Bài số A237383