Bookmark and Share

Công Ty hiện đang tuyển 30 người làm Assembly cho hãng máy bay. Điền đơn tại: 127 - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Công Ty hiện đang tuyển 30 người làm Assembly cho hãng máy bay. Điền đơn tại: 12792 Valley View St. #J, Garden Grove, CA-92845. L/L: 714-891-7966. Xin mang theo resume.

Bài số A238529