Bookmark and Share

Văn Phòng Health & Life insurance đang mở rộng thị trường cần tìm những INSURAN - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 18 tháng 1, 2019  17:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Văn Phòng Health & Life insurance đang mở rộng thị trường cần tìm những INSURANCE LICENSED AGENTS cua California thật tình muốn làm việc. Cty sẽ huấn luyện tay nghề, cách mời về các sản phẩm Tài Chánh: 401K chuyển ra IRA Retirement Fund, College Fund, Terminal Illness Fund, Living Benefits, Long Term Care, Wills & Trust... 2 tháng đầu sẽ có lương căn bản $1,000/ 1 tháng + commission. Không nhận WFG agent. Text cho: Cô Lana 714-866-9672 Ten+Cell. Chúng tôi sẽ phone lại cho quý vị.

Bài số A239153