Bookmark and Share

Cần người làm Part-time công việc Moving, phụ dọn nhà. Nam thanh niên, tuổi từ 25 - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:00
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần người làm Part-time công việc Moving, phụ dọn nhà. Nam thanh niên, tuổi từ 25-45. Có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên. Không kinh nghiệm sẽ trainning. Bình: 714-733-8084

Bài số A239277