Bookmark and Share

Tiệm Nail Supply tại GardenGrove cần 1 Nam làm warehouse (làm full từ t2-t6) ko cần kinh - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 29 tháng 1, 2019  22:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Nail Supply tại GardenGrove cần 1 Nam làm warehouse (làm full từ t2-t6) ko cần kinh nghiệm, 1 nam bán hàng (partTime + T7,cn) biết tiếng anh, vi tính. Tuổi 20-35, ko có kinh nghiệm sẽ được train. Ko nhận du học sinh. Gọi: 714-418-1601

Bài số A239290