Bookmark and Share

La Mirada. Cần gấp thợ Nam, Nữ KN Bột, Dipping đông khách, tip hậu. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018  21:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

La Mirada. Cần gấp thợ Nam, Nữ KN Bột, Dipping đông khách, tip hậu. Bao lương $110-$120/Day. Trả W2. Cách Bolsa 20 phút. liên lạc: Neena Cell: 714-230-9591; Work: 714-521-6071

Điện Thoại / Phone: Xem Chi Tiết Web Site:

Địa Chỉ / Address:

Santa Ana, CA

Bài số A236634