Bookmark and Share

CẦN GẤP thợ bột (biết fill ok), wax, thợ CTN (nam ok), bao lương. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:00
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN GẤP thợ bột (biết fill ok), wax, thợ CTN (nam ok), bao lương. Có carpool. FT, PT. Khách Mễ. Cách Bolsa 20 phút (10am-7pm). L/L: 714-582-9179

Bài số A236727