Bookmark and Share

CẦN THỢ NAILS Nữ Xuyên bang kinh nghiệm Bột và Gel. Bao $1,200/Tuần/7 ngày. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:02
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN THỢ NAILS Nữ Xuyên bang kinh nghiệm Bột và Gel. Bao $1,200/Tuần/7 ngày. Giá Nail cao, có chỗ ở cho Thợ ở xa. Cell: 714-714-1065, Tiệm: 307-789-8123

Bài số A236731