Bookmark and Share

Tiệm Nail đông khách trong shopping Center lớn khu Mỹ trắng giá và lương cao, tip nhi - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:04
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Nail đông khách trong shopping Center lớn khu Mỹ trắng giá và lương cao, tip nhiều. Cần thợ Nữ only, Bột và chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương theo tay nghề. 714-331-5334

Bài số A236734