Bookmark and Share

Tiệm Nails Moreno Valley nhiều walk-in, sang trọng. Cần Bột, TCN, Waxing $950/6 ngày. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:06
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Nails Moreno Valley nhiều walk-in, sang trọng. Cần Bột, TCN, Waxing $950/6 ngày. TCN, Gel, Waxing $750/6 ngày. FT/PT. Làm Sunday. L/L: Cindy 714-510-0192 (Việt); OR Reshu: 949-683-4617 (English)

Bài số A236736