Bookmark and Share

Không cần đi xa Nails Spa in Santa Monica, cần thợ K/N làm Sunday, carpool, Bột, TCN, Gel - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:07
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Không cần đi xa Nails Spa in Santa Monica, cần thợ K/N làm Sunday, carpool, Bột, TCN, Gel, Waxing $950. TCN, Gel, Wax $750. Cindy: 714-510-0192 (Vietnamese), Reshu: 949-683-4617 (English)

Bài số A236737