Bookmark and Share

Tiệm Nail vùng LA (Đen, Mễ) rất đông khách cần thợ Chân Tay Nước và Bột. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Nail vùng LA (Đen, Mễ) rất đông khách cần thợ Chân Tay Nước và Bột. Lương hơn $500/tuần. Vùng 714 đi chung xe. L/L: 323-299-2633, 714-814-8001

Bài số A236742