Bookmark and Share

Tiệm Nails cách Bolsa 3 tiếng lái xe, đông khách, cần nhiều thợ bột. Bao lương $1 - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Nails cách Bolsa 3 tiếng lái xe, đông khách, cần nhiều thợ bột. Bao lương $1,000/tuần. Mỗi tháng bonus thêm $250. Có phòng riêng. L/L: Quyên 714-299-4091

Bài số A236744