Bookmark and Share

BL Quanh năm $110-$130 ngày. 8’ Bosa. Cypress-West G.G. Khu Trắng, Tip cao. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:11
Hồi âm đến: (không hiển thị)

BL Quanh năm $110-$130 ngày. 8’ Bosa. Cypress-West G.G. Khu Trắng, Tip cao. Cần gấp thợ Kinh nghiệm Bột, DIP, GEL, TCN. Chút English. Làm Sunday. L/L: 949-287-1828

Bài số A236746