Bookmark and Share

NAILS - HAIR Tiệm mới đã lâu năm có khách nhiều, cách Bolsa 15 phút - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

NAILS - HAIR Tiệm mới đã lâu năm có khách nhiều, cách Bolsa 15 phút, cần thợ Bột, tay chân nước và tóc có kinh nghiệm. Bao lương. L/L: Hồng 714-362-7891; 949-642-3502

Bài số A236748