Bookmark and Share

Tiệm Hairs&Nails vùng Long Beach cần gấp thợ Nữ Full-time Tóc và Thợ Nails có ki - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  21:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm Hairs&Nails vùng Long Beach cần gấp thợ Nữ Full-time Tóc và Thợ Nails có kinh nghiệm. Bao lương $100/day. Mọi chi tiết, gọi: Jenny 714-725-2570, 562-426-3776

Bài số A236972