Bookmark and Share

NAILS Vùng Newport Beach, cách Bolsa 20 phút. Nhiều khách walk-ins, cần Thợ tay chân nư - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 09 tháng 10, 2018  14:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

NAILS Vùng Newport Beach, cách Bolsa 20 phút. Nhiều khách walk-ins, cần Thợ tay chân nước, Gel, biết Waxing càng tốt. Lương cao, tip hậu. Bao lương $100/ngày. L/L: 949-612-5567

Bài số A236992