Bookmark and Share

CẦN THƠï Nữ Bột, TCN, đông khách walk-in, good tip. Bao lương, cách Bolsa 20 phút. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 09 tháng 10, 2018  14:25
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN THƠï Nữ Bột, TCN, đông khách walk-in, good tip. Bao lương, cách Bolsa 20 phút. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật. L/L: 657-239-7632; 714-553-8555.

Bài số A236993