Bookmark and Share

SPA NAILS lâu năm, tiệm rộng rãi, rất đông khách, làm tính cách g/đ. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  18:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

SPA NAILS lâu năm, tiệm rộng rãi, rất đông khách, làm tính cách g/đ. Cần Thợ TCN, Wax, Lash và thợ Nam Bột. Bao lương cao. 714-276-5088, 323-771-2168.

Bài số A237158