Bookmark and Share

Cần thợ biết làm tất cả. Bao $120/ngày. Mới ra trường ok, chủ sẽ dạy. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  18:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần thợ biết làm tất cả. Bao $120/ngày. Mới ra trường ok, chủ sẽ dạy. Tiệm đông khách. Long Beach, cách Bolsa và Hawthorne 20 Phút. L/L: Kate 310-218-3341

Bài số A237159