Bookmark and Share

Castle Nail Salon, cần nhiều Thợ Bột, Gel, Dip, TCN, Wax. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  18:55
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Castle Nail Salon, cần nhiều Thợ Bột, Gel, Dip, TCN, Wax. Bao lương $130-$150/ngày. TCN $100-$120. Tiệm vùng Aliso Viejo, cách Bolsa 25'. L/L: 949-545-8255

Bài số A237175