Bookmark and Share

Nhận dạy nâng cao tay nghề: *Nail: bột thường, trắng hồng, bột nhúng, Gel. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  19:00
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhận dạy nâng cao tay nghề: *Nail: bột thường, trắng hồng, bột nhúng, Gel. *Eyelashes: Faux mink, full volume American professional way. Học xong có việc làm ngay. Kim: 714-300-4753

Bài số A237184