Bookmark and Share

Cần thợ làm part-time, full-time. Tiệm đông khách, ít thợ. Không tranh giành - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 20 tháng 11, 2018  10:38
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần thợ làm part-time, full-time. Tiệm đông khách, ít thợ. Không tranh giành, làm việc với không khí gia đình. Xin L/L: 714-933-6084

Bài số A238524