Bookmark and Share

CẦN GẤP THỢ NAILS xuyên bang, kinh nghiệm biết làm đủ thứ. Ưu tiên Nữ bao lươ - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 28 tháng 11, 2018  09:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN GẤP THỢ NAILS xuyên bang, kinh nghiệm biết làm đủ thứ. Ưu tiên Nữ bao lương $1,300/tuần up ăn chia, tip cao. Có phòng riêng. 701-751-1800 (W); 714-889-0401 (Cell)

Bài số A238696