Bookmark and Share

Cần tuyển gấp thợ Bột Nữ, Tay Chân Nước, có kinh nghiệm wax. Vùng Huntington Bea - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 28 tháng 11, 2018  09:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần tuyển gấp thợ Bột Nữ, Tay Chân Nước, có kinh nghiệm wax. Vùng Huntington Beach. Bao lương cao. L/L: Phi 714-343-9685

Bài số A238697