Bookmark and Share

Hi-End Salon in FULLERTON shopping center, cách Bolsa 15 phút. Cần gấp nhiều thợ Nữ tr - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 28 tháng 11, 2018  09:14
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Hi-End Salon in FULLERTON shopping center, cách Bolsa 15 phút. Cần gấp nhiều thợ Nữ trẻ K/N: 3 Bột, 2 Hair stylist. BAO LƯƠNG $650-$900/1 week. Chi tiết L/L: 714-548-6405

Bài số A238703