Bookmark and Share

MISSOURI CẦN THỢ NAILS có kinh nghiệm bột và dipping. (dưới 50 tuổi). Lương bảo - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 28 tháng 11, 2018  09:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

MISSOURI CẦN THỢ NAILS có kinh nghiệm bột và dipping. (dưới 50 tuổi). Lương bảo đãm $1,200 trở lên. Bao lương nếu cần, mình cần 2 người..vc ok...có nhà riêng cho thợ ở xa...chỗ làm thoải mái..Xin L/L: 573-821-5448....

Bài số A238710