Quản trị / văn phòng (admin / office) - Tuyển Dụng / Jobs - America - vuPost

tìm vupost
[ thứ 2, 20 tháng 8, 06:08:51 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
Chủ Nhật, 01 tháng 7, 2012
Miền Tây Auto Body Repair cần thư ký. - (San Jose / San Francisco)
Cần thư ký Data Entry kinh nghiệm văn phòng & bán hàng - (Nam Cali)
thứ 4, 27 tháng 6, 2012
Cần phụ nữ làm việc văn phòng - (Nam Cali)
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
cần nhân viên in front office, rành Anh & Việt - (Nam Cali)
Việc văn phòng - (Nam Cali)
Phòng mạch Bác Sĩ cần thư ký - (San Jose / San Francisco)
thứ 5, 21 tháng 6, 2012
cần tuyển nhiều người làm việc full/ part time - (Nam Cali)
thứ 3, 19 tháng 6, 2012
Cần tuyển một nhân viên nữ biết Anh-Việt - (Nam Cali)
Receptionist, busy office in Westminster - (Nam Cali)
Cần thư ký văn phòng Medical Clinic part time - (Nam Cali)
thứ 2, 18 tháng 6, 2012
1998 Toyota Camry V6 LE 3500$ (Orange County)
Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012
Cần tuyển 1 nữ thư ký full-time - (Nam Cali)
thứ 6, 15 tháng 6, 2012
CẦN NỮ NHÂN VIÊN - (San Jose / San Francisco)
Miền Tây Auto Body Repair cần thư ký - (San Jose)
thứ 4, 13 tháng 6, 2012
cần gấp 1 thư ký văn phòng thông thạo Anh, Việt - (Houston)
thứ 3, 12 tháng 6, 2012
CẦN NỮ NHÂN VIÊN - (San Jose)
Miền Tây Auto Body Repair cần thư ký. - (San Jose)
thứ 2, 11 tháng 6, 2012
CẦN NỮ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG - (San Jose)
Cần một thư ký or pharmacy tech - (San Jose)
thứ 7, 09 tháng 6, 2012
CẦN NỮ THƯ KÝ - (Nam Cali)
thứ 6, 08 tháng 6, 2012
CẦN NV, BIẾT SỬ DỤNG COMPUTER, THÔNG THẠO ANH VIỆT - (Houston / Dallas )
CẦN TUYỂN 2 NỮ THƯ KÝ FULL TIME - (Houston / Dallas )
thứ 5, 07 tháng 6, 2012
Văn phòng khai thuế và di trú Richardson cần 1 nữ thư ký rành tiếng Anh và Việt. - (Houston / Dallas )
thứ 4, 06 tháng 6, 2012
cần gấp 1 cô thư ký - (Houston)
CẦN TUYỂN 2 NỮ THƯ KÝ FULL TIME - (Houston)
VĂN PHÒNG BẢO HIỂM CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM FULL TIME - (Houston)
thứ 3, 05 tháng 6, 2012
Văn phòng Y khoa tìm 1 cô Thư Ký - (San Jose / San Francisco)
thứ 7, 02 tháng 6, 2012
CẦN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - (San Jose)
VĂN PHÒNG BẢO HIỂM CẦN TUYỂN THƯ KÝ - (San Jose / San Francisco)
thứ 6, 01 tháng 6, 2012
Cần Receptionist cho tiệm Salon, speak English and Vietnamese. - (Nam Cali)
thứ 4, 30 tháng 5, 2012
Cần tuyển thư ký văn phòng có kinh nghiệm - (Nam Cali)
Thư ký Kế hoạch sản xuất giàu kinh nghiệm - (Florida)
Quản trị viên - (Đông Bắc U.S.A)
thứ 6, 18 tháng 5, 2012
Lập kế hoạch điều phối - (California)
Trợ lý hành chính văn phòng - (New York)
thứ 6, 30 tháng 12, 2011
Cần 1 người đánh máy giỏi làm việc văn phòng. - (Sacramento)
thứ 7, 12 tháng 11, 2011
cần thư ký nói thông thạo tiếng Anh và Việt. - (Nam Cali)
Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011
Cần tuyển nhân viên phụ tá văn phòng - Aurora, CO - (Colorado)
thứ 7, 03 tháng 9, 2011
CẦN THƯ KÍ - (Orange County)
thứ 5, 01 tháng 9, 2011
CẦN THƯ KÝ - (Orange County)
thứ 2, 25 tháng 7, 2011
Văn phòng Y khoa tìm 1 cô Thư Ký - (San Jose / San Francisco)
thứ 4, 29 tháng 6, 2011
Công ty XNK có warehouse tại San Jose cần tuyển 1 nam nhân viên part time hoăc full time - (San Jose)