Bookmark and Share

Cần phụ Nữ làm việc văn phòng P/T vùng Westminster - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018  00:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần phụ Nữ làm việc văn phòng P/T vùng Westminster. Cần biết dùng computer và nói Anh-Việt giỏi để trả lời điện thoại. Gởi resume: see2020vision@yahoo.com »

Bài số A236032