Bookmark and Share

Tuyển Nữ nhân viên văn phòng, dưới 35T F/T, Nữ Accounting Assistant P/T, Nhân viên Sa - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  14:46
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tuyển Nữ nhân viên văn phòng, dưới 35T F/T, Nữ Accounting Assistant P/T, Nhân viên Sales, Kinh nghiệm, nói viết Anh - Việt lưu loát, biết dùng computer. ht.usa@ht-cargo.com.vn »

Bài số A236819