Bookmark and Share

Văn phòng Bác sĩ cần tuyển full-time, part-time office assistant, lưu loát Anh/Việt, gi - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  14:48
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Văn phòng Bác sĩ cần tuyển full-time, part-time office assistant, lưu loát Anh/Việt, giỏi computer, biết giao thiệp với bệnh nhân. Gởi resume đến doctoroffice100@gmail.com » rồi gọi: 714-614-8451 (để message)

Bài số A236822