Kiến trúc / kỹ sư / architect - Tuyển Dụng / Jobs - America - vuPost

tìm vupost
[ thứ 2, 20 tháng 8, 15:08:57 ] [ tránh lừa gạt ] [ an toàn cá nhân ] [ hỏi và đáp ]
thứ 7, 16 tháng 6, 2012
cần QA, QC và SMT Operator, ít nhất 3 năm kinh nghiệm. - (San Jose)
thứ 2, 11 tháng 6, 2012
Cần người setup machinist CNC Mill or helper - (San Jose)
thứ 7, 09 tháng 6, 2012
cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm - (San Jose / San Francisco)
thứ 7, 02 tháng 6, 2012
Hãng tiện cần thợ làm CNC Milt phải biết Set Up - (San Jose / San Francisco)